Bijeenkomstgebouw in Enschede, 2019-2021

Lees meer...

Voor het Apostolisch Genootschap hebben we het ontwerp gemaakt voor de vernieuwing van de plaats van samenkomst in Enschede-Zuid. Door de entree te verplaatsen, de gevel van de laagbouw als een geheel te versterken en er veel grote glasopeningen aan te brengen in aan te brengen, hebben we de relatie tussen gebouw en omgeving versterkt. Vanuit de nieuwe entree ontstaat een vanzelfsprekende, heldere routing die eindigt in de vernieuwde grote zaal. Alle ingrepen zijn er op gericht het gebouw opener en transparanter te maken, maar zorgen ook voor een forse verduurzaming.

En soms is (beperkte!) sloop nodig voor vernieuwing.

Het gebouw zal in maart 2021 gereed zijn.

Verberg