Renovatie wooncomplex 2e Kremlin in Gorinchem, 2008

Lees meer...

In Gorinchem zijn in de Wederopbouw twee vrijwel identieke complexen aan de rand van wat toen Gorinchem was gebouwd. Door de gesloten verschijningsvorm zijn deze complexen in de volksmond tot 1e en 2e Kremlin gedoopt. De woningstichting Poort 6 (toen nog Pallisade) heeft ons gevraagd de restauratie/renovatie van de gevels en woonomgeving en het groot onderhoud aan de woningtoegangen te verzorgen. In samenwerking met de gemeente Gorinchem is ook de openbare ruimte rondom en in dit complex in het ontwerp betrokken. Niet onderheide en bouwkundige slechte garageboxen in de buitenring en op het binnenterrein zijn gesloopt ten gunste van meer openheid, zonder de kenmerkende samenhang en eenheid van het bouwblok aan te tasten.

Verberg