Bijeenkomstgebouw van het Apostolisch genootschap in Hoogeveen, 2023

Lees meer...

De vernieuwing van dit gebouw is gestart en zoals altijd begint dat met een gedeeltelijke ontmanteling. In samenwerking met de gebruikers van dit gebouw wordt de ruimte om elkaar te ontmoeten vernieuwd, onder andere door meer daglicht binnen te laten. Het gebouw heeft een rij van bovenlichten in de zijgevel maar deze zijn niet meer goed te benutten voor daglicht en ventilatie omdat de gevel op de erfgrens staat. De ramen worden dichtgezet en in het dak komen verschillende Velux-daklichten die veel meer licht binnen laten en ook voor de ventilatie geopend kunnen worden. In de hal/ontmoetingsruimte zijn de daklichten zelfs aanééngeschakeld tot een lange lichtstraat (Het dak is inmiddels open gemaakt, het effect van het licht dat binnenkomt is geweldig!). In deze hal en in het achterste deel van de kerkzaal wordt nieuw meubilair geplaatst en nieuwe verlichting aangebracht. Zodoende wordt ook hier een nieuwe ruimtelijkheid gevonden binnen de bestaande muren, met een nieuwe sfeer, meer openheid en met verschillende plekken om elkaar te ontmoeten. De verbouwing zal eind november 2023 gereed zijn.

Verberg