WERKWIJZE

Voor TERRENA is de vraag van de opdrachtgever de ‘sine qua non’ van het werk als architect, van ontwerp tot oplevering. Het zoeken naar een passend  antwoord op die vraag staat centraal in de werkwijze.

Dat lijkt een platitude, maar hoe vaak wordt een architect niet gezien als eigenwijs, op zoek naar eigen gelijk en gewin, en daardoor eerder een extra kostenpost dan een steun en toeverlaat. Dat is niet hoe TERRENA werkt.

Goede ontwerpen komen alleen tot stand uit een goede samenwerking, met de opdrachtgever en met de uitvoerende partijen. Sterk in samenwerken, dat is waar TERRENA ook voor staat.

Daarbij wordt gebruik gemaakt van traditionele middelen als de schets en de maquette, maar ook van digitale tekenprogramma’s als AutoCAD en 3D-modelling in SketchUp.

Door de ‘nuchtere creativiteit’ en jarenlange ervaring werkt TERRENA snel en adequaat van de vraag via het ontwerp naar een antwoord. Het ontwerp wordt besproken met de opdrachtgever, niet als dictaat: ‘zo moet het’, niet als vastgelegde oplossing, maar als mogelijkheid.

Er is altijd ruimte voor inbreng en reflectie van de opdrachtgever.

Naast de wensen van de opdrachtgever wordt bij het ontwerpen ook het budget van de opdrachtgever goed in het oog gehouden.

Maar ook de omgeving, de bestaande situatie en de mens als gebruiker zijn belangrijke factoren die worden meegenomen in het ontwerp.

TERRENA heeft projectmatige samenwerkingen met andere architecten en met gespecialiseerde ontwerpers en adviseurs, waarmee kennis en ervaring kan worden uitgewisseld en verbreed. Voor een project kan zo een creatief, deskundig en effectief team worden gevormd.