WERKWIJZE

TERRENA is het bureau van Martin Eijkelenboom (architect BNA, TU Delft).

De vraag van de opdrachtgever beschouwt hij als de sine qua non van zijn werk als architect, van ontwerp tot oplevering.

Het zoeken naar een passend  antwoord op die vraag staat centraal in de werkwijze. 

Door creativiteit en jarenlange ervaring wordt snel en adequaat van een vraag via het ontwerp naar een antwoord gewerkt.

Naast de wensen van de opdrachtgever wordt bij het ontwerpen ook het budget van de opdrachtgever goed in het oog gehouden.

Maar ook de omgeving, de bestaande situatie en de mens als gebruiker zijn belangrijke factoren die worden meegenomen in het ontwerp.

Daarbij wordt gebruik gemaakt van traditionele middelen als de schets en de maquette, maar ook van eigentijdse digitale programma’s als AutoCAD, 3D-modelling in SketchUp en Revit.

TERRENA heeft projectmatige samenwerkingen met diverse andere architecten en met gespecialiseerde ontwerpers en adviseurs, waarmee kennis en ervaring wordt uitgewisseld en verbreed.

Per project kan zo een creatief, deskundig en effectief team worden gevormd.