Privacyverklaring

Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dit houdt onder andere in dat u het recht heeft om te weten welke gegevens wij van u hebben, wat wij daar mee doen, hoe wij deze beveiligen en tevens kunt u een verzoek indienen om deze gegevens te wijzigen of verwijderen. 
In deze privacyverklaring leest u hoe wij hiermee omgaan. Mocht u vragen hebben, dan kunt u altijd contact met ons opnemen. Wij zullen uw vraag binnen 2 weken beantwoorden. 

Persoonsgegevens

Door gebruik te maken van de diensten van Terrena Architecten beschikken wij over uw persoonsgegevens. De gegevens waarover wij mogelijk beschikken zijn:

  • Uw voor- en achternaam
  • Uw adresgegevens
  • Uw e-mailadres
  • Uw telefoonnummer
  • Uw bankrekeningnummer
  • Uw BSN (Burger Service Nummer)
  • Eventueel uw BTW-nummer

 

Waar gebruiken wij deze gegevens voor

Deze gegevens worden door Terrena Architecten gebruikt voor informatieverstrekking binnen projecten en voor administratieve doeleinden.

Hoe lang bewaren wij deze gegevens

Na afloop van een overeenkomst worden de persoonsgegevens 7 jaar bewaard.

 

Bescherming van uw gegevens

De persoonsgegevens waarover wij beschikken zijn digitaal opgeslagen. De computers waar uw gegevens opstaan zijn beschermd met een gebruikersnaam en wachtwoord. Indien (één van) deze computer(s) zou worden gestolen zullen wij aangifte doen van een zogenaamd “datalek” bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Gegevens delen met derden

Voor de voortgang van projecten kan het nodig zijn om uw gegevens te delen met overheidsinstanties en uitvoerende partijen.

Indien uw gegevens worden gedeeld met anderen, zullen wij dit schriftelijk kenbaar maken.

Website

Onze website maakt geen gebruik van Cookies en houdt geen statistieken bij; hierdoor worden er geen persoonsgegevens of privacygevoelige informatie opgeslagen.

Uw gegevens inzien, wijzigen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@terrena-architecten.nl. Wij zullen binnen 2 weken op uw verzoek reageren.