TERRENA is een architectenbureau dat zoekt naar bruikbare, plezierige en herkenbare architectuur, zo tijdloos als maar kan en altijd standvastig, goed gebouwd dus. En alleen daarom al duurzaam. Goede architectuur en interieur-ontwerpen komen tot stand uit een goede samenwerking, met de opdrachtgever en met de uitvoerende partijen. Dat werkt, al meer dan 50 jaar! Voor particuliere en professionele opdrachtgevers, in de utiliteitsbouw en de woningbouw.
Sterk in samenwerken, dat is waar TERRENA voor staat.

TERRENA is het architectenbureau van Martin Eijkelenboom (architect, TU Delft, 1988). Over de naam van het bureau en zijn werk zegt hij: “terrena betekent ‘van aarde’ ofwel ‘aards’ en dat verwijst naar de voet die ik aan de grond houd bij het ontwerpen, ik zoek in mijn ontwerpen creatief naar een oplossing maar blijf nuchter: een ontwerp moet bruikbaar en begrijpelijk zijn, voor iedereen. Ik doe dit niet voor mijzelf, hoeveel plezier ik er ook in heb!”.

Architectuur

Martin Eijkelenboom over de architectuur: “In de betekenis van terrena, de vervoeging van terra tot  ‘van de aarde’ , zit niet alleen de voet die ik aan de grond wil houden bij het ontwerpen, maar het wijst ook omhoog, het verwijst naar ‘optillen’: architectuur ontstaat door het oprichten van een vorm, die ruimte creëert om in te verblijven.

Als architect maak je en beïnvloed je, met wat je ontwerpt en opricht, de belevingswereld van de mens. Dan is niet alleen het esthetisch aspect belangrijk (het uiterlijk van de vorm), maar ook de functionaliteit (de kwaliteit van de ruimte). Een gebouw of interieur kan nooit alleen mooi of bijzonder zijn, het moet ook het gebruik dienen. 

De mens als gebruiker, maar ook de omgeving waarin een ontwerp geplaatst wordt, de bestaande situatie, zijn belangrijke factoren die worden meegenomen in het ontwerp.

Daar voeg ik een streven naar maakbare, tijdloze architectuur aan toe. Ik wil duurzame, helder georganiseerde gebouwen en omgevingen ontwerpen, waarin het voor ieder mens plezierig is om te verblijven.

In dit alles houd ik oog voor het detail, daar waar de architectuur ons werkelijk raakt.”

Werkwijze

Voor TERRENA is de vraag van de opdrachtgever de sine qua non van het werk als architect, van ontwerp tot oplevering. Het zoeken naar een passend antwoord op die vraag staat centraal in de werkwijze.

Dat lijkt een platitude, maar hoe vaak wordt een architect niet gezien als eigenwijs, op zoek naar eigen gelijk en gewin, en daardoor eerder een extra kostenpost dan een steun en toeverlaat. Dat is niet hoe TERRENA werkt.

Bij TERRENA is altijd ruimte voor inbreng en reflectie van de opdrachtgever.

En bij het ontwerpen wordt het beschikbare budget goed in het oog gehouden

TERRENA gebruikt traditionele middelen als de schets en de maquette voor het maken en bespreken van de ontwerpen, maar ook digitale tekenprogramma’s als AutoCAD en 3D-modelling in SketchUp.

Door de ‘nuchtere creativiteit’ en jarenlange ervaring werkt TERRENA snel en adequaat van de vraag naar een antwoord. Het ontwerp wordt besproken met de opdrachtgever, niet als dictaat: ‘zo moet het’, niet als vastgelegde oplossing, maar als mogelijkheid.

TERRENA heeft projectmatige samenwerkingen met andere architecten en met gespecialiseerde ontwerpers en adviseurs, waarmee kennis en ervaring kan worden uitgewisseld en verbreed. Voor een project kan zo een creatief, deskundig en effectief team worden gevormd.