Uitbreiding woonhuis GL103, Den Haag
2021

TERRENA heeft voor deze particuliere opdrachtgever het ontwerp en de bouwvoorbereiding van de uitbreiding en aanpassing van de woonruimte verzorgd.