Verbouwing kerkgebouw Apostolisch genootschap, Hoogeveen
2023

De vernieuwing van dit gebouw begon zoals zo vaak met een gedeeltelijke ontmanteling. In samenwerking met de gebruikers van dit gebouw is de ruimte om elkaar te ontmoeten vernieuwd, onder andere door meer daglicht binnen te laten. Het gebouw heeft een rij van bovenlichten in de zijgevel maar deze zijn niet meer goed te benutten voor daglicht en ventilatie omdat de gevel op de erfgrens staat. De ramen zijn dichtgezet en in het dak zijn verschillende Velux-daklichten geplaatst die veel meer licht binnen laten en ook voor de ventilatie geopend kunnen worden. In de hal/ontmoetingsruimte zijn de daklichten zelfs aanééngeschakeld tot een lange lichtstraat waardoor de hal in de richting van de grote zaal veel lichter wordt. In deze hal en in het achterste deel van de kerkzaal is nieuw meubilair geplaatst en nieuwe verlichting aangebracht. Zodoende wordt ook hier een nieuwe ruimtelijkheid gevonden binnen de bestaande muren, met een nieuwe sfeer, meer openheid en met verschillende plekken om elkaar te ontmoeten. De verbouwing is netjes volgens planning, eind november 2023 gereed gekomen.