Multifunctioneel gebouw Basis, Rotterdam
2017

Terrena kreeg de opdracht om een multifunctioneel gebouw te ontwerpen met een flexibele indeling van de ruimten, om aanpassingen in de toekomst mogelijk te maken. En het gebouw dient een meetbare prestatie te leveren op het gebied van duurzaamheid, de BREEAM score ‘very good’.

Flexibiliteit wordt onder meer bereikt door modulair te ontwerpen. Als moduulmaat, de bouwsteen van het ontwerp, is gekozen voor een ‘blokje’ van 2,40m bij 2,40m en 3,50m hoog. Dat blokje heeft een praktische breedtemaat die geschikt is voor diverse invullingen, zoals bijvoorbeeld twee toiletten naast elkaar, een pantry en andere onderdelen van een servicestrook. En het geeft als repeterend element een goede verhouding en ritme in de gevel.

In de gevel heeft elke module een vast kader en een flexibel, aanpasbaar gedeelte, dat open of gesloten uitgevoerd kan worden, met ramen of deuren. Ook in de toekomst moet een gesloten, aanpaspaar geveldeel vervangen kunnen worden door een open geveldeel en andersom (dat laatste is niet de uitdaging, want technisch veelal eenvoudiger te realiseren).
In de voorgevel is de modulaire ritmiek wat op de achtergrond gehouden, ten faveure van vlakken, openingen en volume, in asymmetrische balans.

Flexibiliteit, aanpasbaarheid, duurzaamheid, het zijn in beginsel technische vraagstukken, met een technische oplossing. Maar multifunctionaliteit, geschikt zijn voor meerdere gebruikers, dat is niet technisch op te lossen, dat vraagt om beleving, om sfeer, openheid, herkenbaarheid, identiteit maar niet te veel eigenheid. Ieder die binnen komt moet zich thuis voelen. In het interieurontwerp hebben we, naast alle aspecten van flexibiliteit en duurzaamheid, ook gezocht naar een antwoord op die vraag.

Terrena werkt al vele jaren aan architectuur die menselijk genoemd mag worden: de ruimtelijkheid is overzichtelijk, vriendelijk, toegankelijk. De gebouwen zijn bovenal goed in gebruik. En licht. In dit gebouw is daar alles van terug te vinden. Het is een gebouw om elkaar te ontmoeten, bijvoorbeeld op de mooie, goed lopende wenteltrap.