Verbouwing kerkgebouw Apostolisch genootschap, Velp
2017

De Plaats van samenkomst van het Apostolisch genootschap in Velp heeft een herkenbare gebouwvorm; een laagbouw gedeelte bekroond met een bijzondere dakvorm die de grote zaal ruimte geeft. Kenmerkend in deze bekroning is de schuine glazen voorgevel van de grote zaal. Hierdoor treedt er in het hart van het gebouw een prachtige hoeveelheid daglicht naar binnen. Maar soms kan er ook te veel licht binnenkomen. De kerkzaal wordt als groot en kil ervaren en TERRENA is gevraagd een meer intieme sfeer te creëren voor een goede religieuze beleving.
Aan de ontwerpopgave is als tweede de wens toegevoegd om het gebouw meer flexibel te kunnen gebruiken; een intiemere grote zaal én meer ruimte om elkaar op nieuwe manieren te ontmoeten. Uit deze tweedelige vraag kunnen nieuwe ruimtelijke verbindingen worden aangegaan tussen ontmoetingsruimte, grote zaal en een nieuw gepositioneerde keuken/pantry.
De uitdaging binnen de renovatie van dit gebouw is zorg te dragen dat daglicht in de juiste ruimten terecht komt.